dotlač

Neoprávnené („pirátske“) vydanie (knihy, kalendára a pod.), často s falošným impresom.