Databáze starých tisků a map NK ČR (1501-1800)

Databáze starých tisků a map NK ČR (1501-1800) - STT

Staré tisky z let 1501-1800

Katalog zahrnuje pouze část fondu starých tisků Národní knihovny ČR:
 

  • záznamy dosud nezpracovaných tisků z tzv.rezervních fondů
  • záznamy nových přírůstků získaných nákupem a dary
  • záznamy tisků evidovaných GK I (KATIF)
  • záznamy z automatické retrokonverze GK I (část písmena A)
  • přejaté záznamy z katalogu Manuscriptorium (retrokonverze MASTER-MARC21)

Další část starých tisků je zpracována v elektronickém katalogu Manuscriptorium.
Veškeré staré tisky NK ČR 1501-1800 je nutno hledat v naskenovaném Generálním katalogu NK ČR(GK I KATIF).

Staré mapy 1501-1800

Katalog obsahuje vybrané záznamy starých map z fondu NK pod sign. 62, z rezervních fondů i nákupů.

Celá sbírka map je zpřístupněna v elektronickém katalogu Manuscriptorium.

Bibliografické záznamy jsou zpracovány ve formátu MARC21 podle současných mezinárodních a domácích standardů platných pro oblast starých tisků a map. v souladu s pravidly stanovenými CERL (Consortium of European Research Libraries) a redakcí Hand Press Books Database.

Ne všechny záznamy v této bázi jsou kompletně zpracovány. Na minimální úrovni jsou popsány nové přírůstky, méně podrobný popis je také u záznamů z retrokonverze.

Zdroj: https://sigma.nkp.cz/F/XC644FG6TVU7T3G34MJA1222T87GU697Q75E3VUYXTIBTYFJYI-46065?func=file&file_name=base-info