cz

CZ

Národní knihovna - katalóg starých tlačí a máp   

Vědecká knihovna v Olomouci- Generální katalog historických dokumentů

Moravská zemská knihovna - katalóg historických fondov