chronostych

chronostych

Chronogram v umiestnený vo veršoch alebo v básni.