bloková kniha

bloková kniha

Vznikli v etape prechodu medzi rukopisnou a tlačenou knihou. Text a obrázok, ktorý bol dominantný, sa vyhĺbili do drevenej dosky, z ktorej sa odtlačili. Jednolisty sa často prilepovali chrbtom k sebe a vznikol „blok“.