BIOGRAFIE VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH 1918/19-1952/53

BIOGRAFIE VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH 1918/19-1952/53

(Zostavila Želmíra Gešková)

Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1800 záznamov o biografických článkoch.

Zdroj: https://retrobib.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.htm