Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19 - 1952/53

Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19 - 1952/53

(Zostavila Želmíra Gešková)

Databázová verzia Bibliografie článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 nie je zatiaľ uzavretou bázou, v súčasnosti obsahuje 3130 bibliografických záznamov. Výskyt zdrojových dokumentov a ich signatúry eviduje tlačou vydaná Bibliografia výročných školských správ z územia Slovenska 1918/1919-1952/1953. (Martin 1998).

Zdroj: https://retrobib.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm