Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701-1918

Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701-1918 (online verzia)

Almanachy, ročenky a zborníky ako špecifický typ dokumentov tvoria rozsiahly poznatkový fond k počiatkom a rozvoju prírodných, technických a spoločenských vied. Sústredený materiál v sebe integruje dve úrovne spracovania : popis seriálov (pre každý zachovaný ročník existuje samostatný bibliografický záznam) a rozpis článkov z nich. Tematické zameranie jednotlivých titulov zahŕňa vedné oblasti: literatúru, filozofiu, náboženstvo, históriu, medicínu a prírodné vedy. Články z nich predstavujú pramenné a faktografické údaje, štúdie a príspevky v štyroch jazykoch (slovenskom, nemeckom, maďarskom a latinskom). V súčasnosti databáza netvorí uzavretý, ale postupne aktualizovaný korpus záznamov.

Zdroj: https://retrobib.ulib.sk/wwwisis/azr.htm